FAQs Complain Problems

Act, law and directives

Title Post date Document
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि 08/27/2018 - 13:00
लालीगुराँस नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन २०७५ 08/20/2018 - 14:15
ऐन, नियमावली, कानुन, निर्देशिका, कार्यविधिहरु - २०७५ 08/20/2018 - 14:13
ऐन, नियमावली, कानुन, निर्देशिका, कार्यविधि - २०७४ 02/20/2018 - 11:24
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७२ 01/24/2017 - 11:38
स्थानिय सरकार संचालन ऐन 01/24/2017 - 10:39

Pages